top of page

Ochrona fizyczna

Firma usługowa Caro świadczy usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia.

Zlecone usługi realizujemy w oparciu o szczegółową analizę specyfiki chronionego obiektu , wymagań i potrzeb Kontrahenta, z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń wykazanych w analizach i audytach bezpieczeństwa.

Do realizacji usługi wyznaczani są pracownicy niekarani, o odpowiednich kwalifikacjach, po odbyciu szkoleń i instruktażu stanowiskowego w zakresie zadań i obowiązków na swoim stanowisku pracy.

ErEcBE8WMAEOp9M.jpg

Pracownicy ochrony wyposażeni są:

– w jednolite umundurowanie ze znakami firmy Caro

– instrukcje ochrony i procedury

– nowoczesne środki łączności

– system kontroli obchodów Active Track, monitorowany przez koncesjonowaną Agencję Ochrony.

Ochrona doraźna oraz podjazd Grupy Interwencyjnej w sytuacjach zagrożenia, realizowana jest przez kwalifikowanych pracowników ochrony koncesjonowanej Agencji Ochrony.

Nadzór nad prawidłowością realizacji usług pełni doświadczona i wykwalifikowana kadra pracowników, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W zakresie naszych usług znajdziesz

 • Zapewniamy ochronę mienia i obsługę portierni na bramach osobowych i towarowych,

 • Prowadzenie pełnej wymaganej dokumentacji obiektowej np. książki wjazdu - wyjazdu,

 • Asysta przy wprowadzaniu i odprowadzaniu Gości,

 • Kompletne umundurowanie,

 • System kontroli obchodu,

 • Projektowanie, wykonanie, adaptacja i integracja Systemu telewizji przemysłowej,

 • Konserwacja systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej CCTV,

 • Wykonywanie Systemu Sygnalizacji Włamania SSWiN,

 • Instalacje SAP, PPOŻ - projekt, wykonanie, konserwacja,

 • Instalacje systemów oddymiania/przewietrzania - projekt, wykonanie, konserwacja,

 • Wykonanie instalacji typu GAZEX, droga ewakuacyjna.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

bottom of page